FARMAR Kozak Sp.J.

ul. Legionów 65
43-382 Bielsko-Biała
NIP: 937-266-55-45
TEL: (+48) 500-769-566 (Opłata wg. stawki operatora)
E-MAIL: zakupy@farmar.pl
Konto: PL 53 1140 2004 0000 3102 7720 9161

Godziny pracy biura sprzedaży:
Poniedziałek - Piątek: 7:00 - 15:00
Sobota: Nieczynne
Niedziela: Nieczynne

Biuro obsługi klienta - kontakt z nami

Wyślij wiadomość

 

Zapytaj o dostępność produktów FARMAR Kozak Sp .J.

Zapytaj o produkt FARMAR Kozak Sp .J.

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w formularzu kontaktowym znajdującym się na stronie WWW, w celu udzielenia informacji lub odpowiedzi na pytanie zawarte w tym formularzu, przez FARMAR Kozak sp. j. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Legionów 65 43-300 Bielsko-Biała, KRS: 0000451233, NIP: 9372665545, REGON: 243183498.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) oraz w związku, z tym, że kontaktuje się Pani/Pan z nami poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie WWW, chcielibyśmy przekazać Pani/Panu kilka ważnych informacji.

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM PANI/PANA DANYCH?
Administratorem Danych Osobowych jest FARMAR Kozak sp. j. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Legionów 65 43-300 Bielsko-Biała, KRS: 0000451233, NIP: 9372665545, REGON: 243183498., tel. 33 821 95 94, e mail: zakupy@farmar.pl (dalej: „Administrator”).

2. JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH? DLACZEGO PRZETWARZAMY PANI/PANA DANE?
Przetwarzamy Pani/Pana dane, ponieważ wyraził/a Pani/Pan na to swoją zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia informacji lub odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym, znajdującym się na naszej stronie WWW.

3. KTO MOŻE BYĆ ODBIORCAMI PANI/PANA DANYCH?
Odbiorcami danych mogą być nasi pracownicy, podmioty z nami współpracujące takie, jak np. IT, świadczące usługi hostingowe.

4. CZY BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ PANI/PANA DANE POZA OBSZAR EOG?
Informujemy, że nie zamierzamy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (przez państwo trzecie należy rozumieć kraje spoza UE i EOG).

5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PANI/PANA DANE?
Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas trwania korespondencji z Panią/Panem lub do czasu cofnięcia zgody przez Panią/Pana.

6. JAKIE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH PANI/PANU PRZYSŁUGUJĄ?
Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych. Może Pani/Pan również zgłosić sprzeciw w dowolnym momencie, z przyczyn wskazanych w art. 21 RODO. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych przez Administratora.

Może Pani/Pan cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie, co jednak nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkuje niemożliwością kontaktowania się z Panem/Panią, w celu udzielenia informacji lub odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu.

Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji i nie stosujemy profilowania w odniesieniu do Pani/Pana danych.